Ilustrujemy utwory Porazińskiej
Ilustrujemy utwory Porazińskiej

REGULAMIN

Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Ilustrujemy utwory Janiny Porazińskiej"

 • Organizatorem Konkursu jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie
 • Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych Koszalina i powiatu koszalińskiego.
 • Celem Konkursu jest:
  • zachęcanie do czytania przez promowanie utworów Janiny Porazińskiej,
  • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
  • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.
 • Uczestnicy konkursu samodzielnie wykonują dowolną ilość prac w formacie małego(A4) lub dużego bloku rysunkowego(A3) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.) Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Jurorzy będą oceniać tylko prace indywidualne!!!
 • Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: tytuł pracy, tytuł utworu, który był inspiracją do pracy, imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasę, adres szkoły, numer kontaktowy.
 • Do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rozpowszechnianie pracy wykonanej na ten konkurs.(Wzór w załączniku nr 1)
 • Prace należy przesłać do 24 marca 2014 roku na adres:
  Koszalińska Biblioteka Publiczna
  plac Polonii 1
  75-415 Koszalin
  Dział Metodyki i Promocji
  kontakt telefoniczny: 94 348-15-62.
 • Prace przysyłane po terminie nie będą oceniane.
 • Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 • Prace oceni Jury powołane przez Organizatora. Prace pozostają do dyspozycji organizatora.
 • Podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 2 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, plac Polonii 1.
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie lub telefonicznie.
ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
Oświadczenie rodzica/opiekuna 85