Wspólne zdjęcie z uczestnikami turnieju
Wspólne zdjęcie z uczestnikami turnieju

9 listopada 2017 r. cztery trzyosobowe drużyny uczniów szkół koszalińskich (Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 18, Zespół Szkół nr 2, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1) wzięły udział w Turnieju Wiedzy o patronie roku 2017 Josephie Conradzie. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali upominki, a członkowie zwycięskich drużyn dodatkowe nagrody w postaci symbolicznych czeków na książki.


I miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół nr 2 i otrzymała nagrodę – książki do biblioteki szkolnej o wartości 300,00 zł.
II miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 18 i otrzymała nagrodę – książki do biblioteki szkolnej o wartości 250,00 zł.
III miejsce w  zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 9 i otrzymała nagrodę – książki do biblioteki szkolnej o wartości 200,00 zł.


Wszystkim serdecznie gratulujemy, dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.

GALERIA
Z-ca dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska wita uczestników biorących udział w turnieju
Z-ca dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska wita uczestników biorących udział w turnieju
Drużyna Szkoły Podstawowej nr 9
Drużyna Szkoły Podstawowej nr 9
Drużyna Szkoły Podstawowej nr 18
Drużyna Szkoły Podstawowej nr 18
Drużyna Zespołu Szkół nr 2
Drużyna Zespołu Szkół nr 2
Drużyna Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
Drużyna Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
Od lewej: Prowadząca turniej Małgorzata Zychowicz i drużyny biorące  w nim udział
Od lewej: Prowadząca turniej Małgorzata Zychowicz i drużyny biorące w nim udział
Prowadząca turniej Małgorzata Zychowicz
Prowadząca turniej Małgorzata Zychowicz
Z-ca dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska wręcza nagrody uczestnikom
Z-ca dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska wręcza nagrody uczestnikom
Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9
Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9
Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 18
Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 18
Drużyna z Zespołu Szkół nr 2
Drużyna z Zespołu Szkół nr 2
Drużyna ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
Drużyna ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1