Plastyczne rekreacje Mikołajka
Plastyczne rekreacje Mikołajka

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Plastyczne rekreacje Mikołajka”

 

REGULAMIN

Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Plastyczne rekreacje Mikołajka"

 • Organizatorem Konkursu jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie
 • Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych Koszalina powiatu koszalińskiego.
 • Celem Konkursu jest:
  • zachęcanie do czytania przez promowanie przygód Mikołajka Jeana Jacquesa Sempégo i René Goscinnego,
  • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
  • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.
 • Uczestnicy konkursu samodzielnie wykonują dowolną ilość prac w formacie małego(A4) lub dużego bloku rysunkowego(A3) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.) Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Jurorzy będą oceniać tylko prace indywidualne.
 • Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: tytuł pracy, tytuł utworu, który był inspiracją do pracy, imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasę, adres szkoły, numer kontaktowy.
 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na prezentację swoich prac na wystawie.
 • prace należy przesłać do 18 marca 2011 roku na adres: Koszalińska Biblioteka Publiczna, plac Polonii 1, 75-415 Koszalin, Dział Metodyki i Promocji, kontakt telefoniczny: 94 348-15-62.
 • Prace przysyłane po terminie nie będą oceniane.
 • Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 • Prace oceni Jury powołane przez Organizatora. Prace pozostają do dyspozycji organizatora.
 • Podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 6 kwietnia 2011 roku w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, plac Polonii 1.
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub pisemnie.

 

Organizatorzy