Grafika promująca
Grafika promująca

W tym roku po raz 14. odbędzie się Powiatowy Konkurs Plastyczny na ilustracje do książek związanych z tematyką powiatowej dziecięcej sesji naukowej. Konkurs skierowany jest do sześciolatków z przedszkoli i klas zerowych oraz dzieci z klas I-III szkół podstawowych Koszalina i powiatu koszalińskiego.
Tym razem nosi on tytuł „Ilustrujemy utwory Wandy Chotomskiej”. Finał konkursu odbędzie się 2 kwietnia w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.

W załącznikach dostępny jest Regulamin oraz Oświadczenie rodzica/opiekuna.
Zachęcamy do udziału!

ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
Regulamin oraz Oświadczenie rodzica/opiekuna 225