Uczestnicy konkursu „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”
Uczestnicy konkursu „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”

Już po raz szesnasty Koszalińska Biblioteka Publiczna przeprowadziła powiatowy konkurs „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”. W tym roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów przeczytali fragmenty zabawnych kryminałów Joanny Chmielewskiej. Finał konkursu odbył się 4 października 2017 r.

Komisja w składzie
1. Elżbieta Werner – przewodnicząca
2. Sylwia Olesiak
3. Barbara Wysmyk


Oceniła piękne czytanie i wybrała:


KATEGORIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – klasy II-V
Mistrzynią Pięknego Czytania została
Natalia Jasińska - SP nr 21 Koszalin
Wicemistrzem Pięknego Czytania został
Adam Skinder - Katolicka SP Koszalin

KATEGORIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – klasy VI-VII
Mistrzynią Pięknego Czytania została
Olena Trabuć - SP Sportowa Koszalin
Wicemistrzynią Pięknego Czytania została
Marika Kijko - SP nr 5 Koszalin

KATEGORIA GIMNAZJUM
Mistrzynią Pięknego Czytania została
Julia Piotrowska - Gimnazjum Sianów, CKi BPGiM Sianów
Wicemistrzem Pięknego Czytania został
Radosław Muc - SP Dargiń

Uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy!

 

GALERIA
Uczestnik konkursu
Uczestnik konkursu
Uczestnik konkursu
Uczestnik konkursu
Uczestnik konkursu
Uczestnik konkursu
Uczestnik konkursu
Uczestnik konkursu
Uczestnik konkursu
Uczestnik konkursu
Uczestnik konkursu
Uczestnik konkursu
Prowadząca konkurs Małgorzata Zychowicz oraz Aneta Krasowska z Biblioteki Publicznej w Świeminie
Prowadząca konkurs Małgorzata Zychowicz oraz Aneta Krasowska z Biblioteki Publicznej w Świeminie
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jowanoska, z-ca dyrektora KBP wręcza nagrody
Elżbieta Werner wręcza odznaczenie
Elżbieta Werner wręcza odznaczenie