Od lewej: Prowadząca spotkanie Alicja Balcerzak, Adela Kuik-Kalinowska. Obie siedzą na czerwonych fotelach przy stoliku.
Od lewej: Prowadząca spotkanie Alicja Balcerzak, Adela Kuik-Kalinowska. Obie siedzą na czerwonych fotelach przy stoliku.

Popołudnie z poezją Adeli Kuik-Kalinowskiej w dniu 30 września 2020 r. było doskonałą okazją do rozmowy o tożsamości, latach dziecięcych poetki oraz potrzebie kultywowania przez nią tradycji i kultury Kaszub.

Pani Adela przybliżyła nam okoliczności w jakich tworzy swoje wiersze. Przyznała, że opisuje ulotność chwili i piękno otaczającego nas świata wtedy, kiedy jest wyciszona. Opowiedziała także o swoich czasach dziecięcych, w swojej rodzinnej wiosce kaszubskiej, Rekowie... o wspaniałych lasach i sześciu jeziorach, ale także tradycjach polskich i niemieckich w jakich została wychowana. Stąd w niej ta potrzeba by kultywować kulturę i język kaszubski... Stąd jej poezja w języku kaszubskim oraz polskim.

To było bardzo interesujące spotkanie z fascynującą historią w tle.

GALERIA
Adela Kuik-Kalinowska
Adela Kuik-Kalinowska
Od lewej: Prowadząca spotkanie Alicja Balcerzak, Adela Kuik-Kalinowska
Od lewej: Prowadząca spotkanie Alicja Balcerzak, Adela Kuik-Kalinowska
Adela Kuik-Kalinowska czyta swój wiersz w języku kaszubskim
Adela Kuik-Kalinowska czyta swój wiersz w języku kaszubskim
Alicja Balcerzak czyta wiersz Adeli Kuik-Kalinowskiej w języku polskim
Alicja Balcerzak czyta wiersz Adeli Kuik-Kalinowskiej w języku polskim