7 czerwca 2017 r. Koszalińską Bibliotekę Publiczną odwiedził Zhang Zhenhuei - profesor Instytutu Literatury Krajów Obcych Chińskiej Akademii Nauk Społecznych oraz członek Związku Literatów Chińskich, wybitny tłumacz literatury polskiej.
Spotkanie prowadziła Barbara Li-Przywara - Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej Oddział w Koszalinie. Profesor opowiedział zgromadzonym o swoich osiągnięciach związanych z pracą nad rozpowszechnianiem literatury polskiej w Chinach. Jego dorobek naukowy jest ogromny. Jest on autorem wielu prac, m. in. monografii o Henryku Sienkiewiczu, Władysławie Reymoncie czy Adamie Mickiewiczu. Od dawna zajmuje się również tłumaczeniem dzieł literatury polskiej na język chiński. Dotychczas wydanych zostało w Chinach wiele jego tłumaczeń, jak np. powieść Władysława Reymonta „Ziemia Obiecana” (1985), dzieła Henryka Sienkiewicza takie jak: „Krzyżacy” (1996), „Qvo Vadis” (2000), zbiór reportaży „Listy z podroży do Ameryki” (2013). W 2005 roku przetłumaczył „Lalkę” Bolesława Prusa. Pojawienie się tego tłumaczenia odbiło się szerokim echem nie tylko w Chinach, ale także w Polsce. Profesor tłumaczył również polską poezję, m. in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Marii Konopnickiej, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Władysława Broniewskiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławę Szymborską czy Tadeusza Różewicza. Zgromadzona publiczność zainteresowana była informacjami na temat „rewolucji kulturalnej” w Chinach. Pytała również o ilość czasu potrzebnego na przetłumaczenie jednego dzieła oraz była ciekawa czy jego tłumaczenia są poprzedzone przedmową.

GALERIA
img1024
img1024
img1030
img1030
img1039
img1039
img1044
img1044
img1055
img1055
img1057
img1057
img1080
img1080
img1082
img1082
img1083
img1083
img1084
img1084
img1085
img1085
img1087
img1087