Stanisław Srokowski gościem biblioteki
Stanisław Srokowski gościem biblioteki

W czwartek, 21 maja o godz. 17.00, w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie ze Stanisławem Srokowskim - urodzonym w 1936 r. w miejscowości Hnilcze koło Podhajec na Kresach Wschodnich - pisarzem, poetą, prozaikiem, dramaturgiem, krytykiem literackim, tłumaczem, nauczycielem akademickim i publicystą.

Stanisław Srokowski przez wiele lat należał do Związku Literatów Polskich oraz ZAIKS-u. Współorganizował również Związki Twórcze i Stowarzyszenia Naukowe we Wrocławiu. Obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, a także przewodniczącym klubu „Odrodzenie". Współtworzył również stowarzyszenie kulturalne polsko-ukraińskiej współpracy „Biały ptak". Jest twórcą i pierwszy prezesem Towarzystwa Polsko – Greckiego we Wrocławiu, współzałożycielem Instytutu Wincentego Witosa oraz prezesem Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej.

Publikuje m.in. w „Warszawskiej Gazecie". Jest autorem wierszy, powieści i opowiadań. Napisał m.in. : „Ukraiński kochanek" „Zdrada", „Nienawiść", „Ślepcy idą do nieba" czy „Anioł zagłady".

Spotkanie połączone będzie z prezentacją twórczości kresowej autora oraz promocją książki pt. „Spisek barbarzyńców". Poprowadzi je Władysław Andrzej Pitak.

Serdecznie zapraszamy!