Grafika przedstawia po lewej rysunek pomnika Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy pochodzący z ekslibrisu autorstwa Ludmiły Popiel. Na górze widnieje napis EKSLIBRIS MIASTA. Po środku grafiki znajdują się dwa ekslibrisy. Po prawej stronie wypisani są artyści.
Grafika przedstawia po lewej rysunek pomnika Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy pochodzący z ekslibrisu autorstwa Ludmiły Popiel. Na górze widnieje napis EKSLIBRIS MIASTA. Po środku grafiki znajdują się dwa ekslibrisy. Po prawej stronie wypisani są artyści.

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia budynku głównego KBP, Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela serdecznie zaprasza na wernisaż "Ekslibris miasta". Wydarzenie odbędzie się 24 listopada o godz. 17:00 w Mediatece KBP przy placu Polonii 1 w Koszalinie.

Wystawa ekslibrisów wykonanych dla koszalińskiej książnicy, będzie łączyła projekty wykonane w latach 50., 60., 70. z nowymi realizacjami przygotowanymi w tym roku z okazji 50. urodzin gmachu głównego KBP.

Na wystawie będziemy mogli zobaczyć prace: Sebastiana Krupińskiego, Ludmiły Popiel, Macieja Mazurkiewicza, Łukasza Waberskiego, Moniki Zawierowskiej-Łozińskiej, Zygmunta Wujka, Izabeli Naruszewicz, Wojciecha Łuczaka, Justyny Horków, Bartosza Warzechy, Sary Olszewskiej, Grzegorza Otulakowskiego, Joanny Krótkiej, Mariusza Króla, Grety Grabowskiej i Karoliny Tomaszewskiej.

Tegoroczne ekslibrisy wezmą udział w plebiscycie. Wspólnie wybierzemy jeden projekt, który będzie umieszczany w zbiorach KBP przez kolejny rok.

Po wernisażu o godz. 17:30 zapraszamy do sali spotkań KBP na otwarte warsztaty łączące starą technikę introligatorską stosowaną w oprawie księgozbioru naszej książnicy jaką jest marmurkowanie papieru, z tworzeniem grafik z Lego Dots.

W 2023 roku chcemy ponownie otworzyć i ożywić kolekcję ekslibrisów przechowywanych w zasobach Czytelni Regionalnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, wzbogacając ją o nowe eksponaty nieco zapomnianej, a niezwykle szlachetnej sztuki graficznej. Zaproszenie do projektu skierowaliśmy do koszalińskich plastyków/czek, grafików/czek, architektów/tek, reprezentantów/ek różnych pokoleń i dziedzin artystycznych, z nadzieją na stworzenie unikalnego zbioru prac, a przy tym zintegrowania koszalińskiego środowiska twórczego. Ekslibrisy zgłoszone do projektu zostaną włączone nie tylko do kolekcji Czytelni Regionalnej, ale również wysłane do kolekcji tworzonej przez Bibliotekę Narodową.

Ostatni ekslibris został wprowadzony do kolekcji KBP w 1997 roku. Liczy ona obecnie 4197 miniatur. Ekslibrisy zostały skatalogowane w formie tradycyjnego katalogu karteczkowego, część z nich (170) jest szczegółowo opracowana.

Artyści/ki, których ekslibrisy znalazły się w naszej kolekcji, tworzą historię miasta, a ich nazwiska przetrwają na zawsze lub przynajmniej dopóki będzie istniała biblioteka. Były tworzone dla instytucji, organizacji, artystów i artystek, osób prywatnych oraz wielu znanych osobistości, jak Stanisław Lem, Arkady Fiedler czy Mirosław Hermaszewski. Wśród twórców/czyń ekslibrisów znalazł się między innymi Stasys Eidrigievicius, a także wielu/e uznanych lokalnych autorów/ek: Andrzej Ciesielski, Bolesław Gilewicz, Izabela Naruszewicz, Lidia Fedorowicz-Popiel, Zbigniew Holeczek, Zygmunt Wujek, Piotr Zerdzicki, Jerzy Kozimor, Marian Dąbrowski, Andrzej Katzer czy Stanisław Skowyrski.Mamy ogromną nadzieję, że projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach, w kolejnych edycjach nawiązując do ważnych wydarzeń czy rocznic związanych z Koszalinem. Będzie to niezwykła forma upamiętnienia wydarzeń, miejsc i osób, które budują tożsamość miasta i jego mieszkańców/nek.