Publiczność oglądająca wystawę „Świat to my”.
Publiczność oglądająca wystawę „Świat to my”.

W dniu 8 listopada w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej uroczyście otwarta została wystawa „Świat to my”.

Zaprezentowane na niej fotografie, zostały wykonane podczas wyjazdu edukacyjnego Africa Camp w rezerwacie dla zwierząt w Namibii. Uczestnikami wyprawy byli między innymi laureaci programu „Follow your dreams and Make a Change”. Biorąca w nim udział młodzież pełniła funkcję wolontariuszy i wykazywała się działalnością na rzecz najbliższego otoczenia.

O swoim rozwoju osobistym, o tym co dał im cały program oraz jak zmienił się ich świat po podróży w nieznane opowiadali uczestnicy wyjazdu oraz przedstawiciele fundacji Make a Change.

Wystawa będzie dostępna do 30 listopada 2019 r.

Świat to my
Wspólnie tworzymy nasz świat i wszyscy mamy na niego bezpośredni wpływ. Globalne problemy są̨ odczuwalne w naszych miastach, a problemy z jakimi borykamy się̨ lokalnie mają również̇ swój wymiar globalny. Pomimo tego, że różni nas miejsce urodzenia, kultura czy religia, wszyscy dzielimy te same emocje, radości i problemy.

Wyjazdy edukacyjne
Wyjazdy edukacyjne do Namibii czy na Morze Śródziemne umożliwiają̨ uczestnikom wyprawy dołączenie do programu Edukacji Globalnej. Z założenia na każdym wyjeździe połowa uczestników to osoby samodzielnie finansujące swoją podróż̇, druga połowa to osoby z rodzin mniej uprzywilejowanych, których wyjazd finansuje Fundacja Make a Change. W 2019 roku byli to między innymi podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce biorący udział w programie „Follow your dreams and Make a Change”. Takie działania mają na celu wzmocnienie osób w trudniejszej sytuacji materialnej oraz budowanie więzów pomiędzy młodzieżą̨ z rożnych grup społeczno - ekonomicznych.

Program rozwojowy dla młodzieży z domów dziecka
Program „Follow your dreams and Make a Change” skierowany jest do młodzieży z Domów Dziecka i Programów Wsparcia Rodziny, w ramach programu oferujemy szkolenia oraz propozycje wolontariatów, zachęcamy ich również̇ do pozytywnych działań́ w swoich najbliższym otoczeniu- to z czym chcemy walczyć́ to wyuczona bierność. Laureaci programu staną̨ się̨ Lokalnymi Liderami Edukacji Globalnej, zdobytą wiedzą i doświadczeniami inspirować́ będą swoich rówieśników. W roku akademickim 2018/ 2019 było to 80 uczestników, co przełoży się̨ na 1 600 inspiracji.

Fundacja Make a Change
Celem projektów szkolnych i wyjazdowych jest pomoc w edukowaniu młodzieży otwartej, tolerancyjnej i myślącej globalnie. Fundacja Make a Change działa zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności, wszystkimi działaniami staramy się̨ kierować́ tak, aby przynosiły pozytywne efekty społeczeństwu, czyli nam wszystkim. Organizowane przez Make a Change wyjazdy dla młodzieży z założenia przyczyniają̨ się̨ również̇ do wzmocnienia osób w trudniejszej sytuacji materialnej oraz do budowania więzów między młodymi ludźmi z często zupełnie odmiennych środowisk.

Fundacja Make a Change
www.makeachange.pl

GALERIA
Dwie plansze zawierające fotografie z wystawy „Świat to my”.
Dwie plansze zawierające fotografie z wystawy „Świat to my”.
Publiczność uczestnicząca w spotkaniu „Świat to my”.
Publiczność uczestnicząca w spotkaniu „Świat to my”.
Prelegentka biorąca udział w programie „Follow your dreams and Make a Change” opowiada o przebiegu projektu. W tle widać zdjęcia z operacji lwa.
Prelegentka biorąca udział w programie „Follow your dreams and Make a Change” opowiada o przebiegu projektu. W tle widać zdjęcia z operacji lwa.
Slajd zawierający ofertę projektu Africa Camp.
Slajd zawierający ofertę projektu Africa Camp.
Publiczność uczestnicząca w spotkaniu „Świat to my”.
Publiczność uczestnicząca w spotkaniu „Świat to my”.
Trzy uczestniczki programu „Follow your dreams and Make a Change” opowiadają o przebiegu projektu. Dziewczyny siedzą przy owalnym stoliku na fotelach.
Trzy uczestniczki programu „Follow your dreams and Make a Change” opowiadają o przebiegu projektu. Dziewczyny siedzą przy owalnym stoliku na fotelach.
Przedstawiciel Fundacji Make a Change odbiera podziękowania i kwiaty z rąk młodzieży (widoczne cztery młode dziewczyny).
Przedstawiciel Fundacji Make a Change odbiera podziękowania i kwiaty z rąk młodzieży (widoczne cztery młode dziewczyny).
Kolejny przedstawiciel Fundacji Make a Change wraz z prowadzącą spotkanie.
Kolejny przedstawiciel Fundacji Make a Change wraz z prowadzącą spotkanie.