Grafika promująca „Pielęgniarki w habitach. Żeńskie zgromadzenia zakonne w posłudze chorym”
Grafika promująca „Pielęgniarki w habitach. Żeńskie zgromadzenia zakonne w posłudze chorym”

Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Koszalinie zapraszają na wystawę „Pielęgniarki w habitach. Żeńskie zgromadzenia zakonne w posłudze chorym”. Ekspozycja dostępna będzie od 1 do 31 października 2018 r. w Galerii Region Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Polonii 1. Wernisaż wystawy odbędzie się 2 października 2018 r. o godz. 17.00.


„Już od średniowiecza działalność zakonów była ściśle związana z rozwojem szpitalnictwa na terenie całej Europy. Postulat niesienia pomocy potrzebującym zawarto w wielu regułach zakonnych. Pielęgnowanie chorych stanowiło realizację ewangelicznego przykazania miłości bliźniego i bardzo długo pozostawało domeną zgromadzeń zakonnych. Zmiany przyniósł dopiero początek XX w., kiedy to zaczęły powstawać szkoły kształcące zawodowe pielęgniarki”.

Wystawa współtowarzyszy obchodom Dni Kultury Chrześcijańskiej w Koszalinie.
Przedstawione, na wystawie, historie żeńskich zgromadzeń zakonnych bazują na zbiorach należących do Głównej Biblioteki Lekarskiej. Archiwalia (akta osobowe) oraz fotografie przedstawiają siostry zakonne pełniące posługę w szpitalach.

Zapraszamy serdecznie!