Publiczność zgromadzona na uroczystym otwarciu wystawy prac powstałych podczas XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Łazy 2019
Publiczność zgromadzona na uroczystym otwarciu wystawy prac powstałych podczas XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Łazy 2019

W dniu 29 października 2019 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac powstałych podczas XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Łazy 2019, które w tym roku już po raz siedemnasty zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Koszalinie.

Warsztaty odbyły się w dniach 11-13 września 2019 r., w nadmorskiej miejscowości Łazy, towarzyszyło im hasło „Niech dzieło mówi samo za siebie”. W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele 30 placówek wspierających rozwój, rehabilitację oraz samodzielność osób z niepełnosprawnościami z całego kraju. Organizatorzy jak co roku przygotowali dla uczestników szerokie spektrum warsztatów o twórczym charakterze, namioty tematyczne prezentujące nowatorskie techniki plastyczne, projekcje filmowe i wiele innych atrakcji. W tegorocznej edycji w dniach wydarzenia wzięło udział około 500 osób z 15 województw.

Oprócz wielu podziękowań ze strony uczestników warsztatów oraz ekspozycji powstałych prac, odbyły się również projekcje filmów. Pierwszy film zaprezentowany został przez ŚDS Gniezno „Mam takie marzenie”, drugi film - to reportaż z przebiegu XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych.

Projekt współfinansowany był ze środków PFRON.

GALERIA
Publiczność zgromadzona na otwarciu wystawy prac powstałych podczas XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Łazy 2019
Publiczność zgromadzona na otwarciu wystawy prac powstałych podczas XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Łazy 2019
Przedstawiciele uczestników warsztatów dziękują organizatorom za udział w XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych Łazy 2019
Przedstawiciele uczestników warsztatów dziękują organizatorom za udział w XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych Łazy 2019
Fragment filmu - reportażu z przebiegu XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
Fragment filmu - reportażu z przebiegu XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
Prace powstałe podczas  XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
Prace powstałe podczas XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
Prace powstałe podczas  XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
Prace powstałe podczas XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
Prace powstałe podczas  XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
Prace powstałe podczas XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
Praca powstała podczas  XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
Praca powstała podczas XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
Praca powstała podczas  XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
Praca powstała podczas XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych