Koszalińska Biblioteka Publiczna w dn. 26 listopada 2018 - 11 stycznia 2019 zaprasza na wystawę zorganizowaną w ramach projektu Start-Up Kultura 2018 pt. „Ul pełen kultury, czyli jesienne spotkanie z pszczołami”. Organizatorem konkursu jest CK 105 oraz KBP, ekspozycja zawiera prace plastyczne dzieci i młodzieży w wieki od 5 do 13 roku życia zainspirowane życiem pszczół i innych zapylaczy.