Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, ul. plac Polonii 1, 75-415 Koszalin.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD listownie na adres: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ul. plac Polonii 1, 75-415 Koszalin, lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust 1. lit a RODO), m.in. w celu:
  • udostępniania zbiorów,
  • egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń finansowych związanych z wypożyczonymi zbiorami,
  • wysyłki newslettera.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z zasobów Biblioteki.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz firmy, którym Administrator udostępnia dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. ALEPH Polska Sp. z o.o.).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim ani organizacjom międzynarodowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 10. W celu realizacji praw należy skontaktować się z IOD.
 11. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 12. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.