Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, ul. plac Polonii 1, 75-415 Koszalin.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD listownie na adres: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ul. plac Polonii 1, 75-415 Koszalin, lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzamy w celu rozpatrzenia wniosku o umorzenie / odroczenie / rozłożenie na raty całości lub części należności na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. Uchwały nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadającym Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 7 czerwca 2019 r. poz. 3177) zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie r X/199/2019 z dnia 24.10.2019 r.
 4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa m. innymi Ogólnopolski rejestr dłużników.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim ani organizacjom międzynarodowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat od zakończenia sprawy.
 8. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  W celu realizacji praw należy skontaktować się z IOD.
 9. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.