Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie z siedzibą przy plac Polonii 1 w Koszalinie.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD listownie na adres: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ul. plac Polonii 1, 75-415 Koszalin, lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w celu realizacji umowy, oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i innych przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 9. Ma Pani /Pan prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest obligatoryjne.
 11. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).