Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Koszalińska Biblioteka Publiczna, adres siedziby Plac Polonii 1, 75-415 Koszalin; kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania wpływającej i wychodzącej korespondencji oraz przechowywania powstającej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym u Administratora (do wglądu w Sekretariacie) dla sprawy, której dotyczy pismo.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy, której dotyczy korespondencja.
  9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  10. W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.