Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ul. plac Polonii 1, 75-415 Koszalin.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD listownie na adres: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ul. plac Polonii 1, 75-415 Koszalin, lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i jej obsługi finansowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmiot realizujący obsługę prawną, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z ustawy o rachunkowości).
 8. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania,
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w treści ust. 1 tego artykułu,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania.
 9. W celu realizacji praw należy skontaktować się z IOD.
 10. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.