1. Administratorem danych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela z siedzibą w Koszalinie, Plac Polonii 1, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ochrony zdrowia osób uczestniczących w szkoleniu i odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. SANEPID).
  5. Pani/Pana ankieta przechowywana będzie przez czas trwania projektu i 2 tygodnie po jego zakończeniu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
  7. Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z zaprzestaniem udziału w zajęciach, które odbywają się w ramach projektu.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym na podstawie art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w projekcie.
  9. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem, to może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
Oświadczenie (PDF) 84
Oświadczenie (DOCX) 53