25 maja 2018 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się 6-ta edycja Żywej Biblioteki. Wydarzenie rozpoczęło się wykładem Sylwii Chutnik pt. "Wyjść z bańki mydlanej", w którym wzięliśmy udział. Następnie w czytelni trwały rozmowy z Żywymi Książkami, a my pomagaliśmy w bieżącej obsłudze imprezy zajmując się m.in. gośćmi, uczestnikami i obsługą wypożyczeń. O 13.00 odbył się kolejny wykład, który wygłosił dr Marek Górka z Politechniki Koszalińskiej pt. „Mowa nienawiści – realny i wirtualny problem społeczny”. Impreza miała swobodny charakter i odbyła się w bardzo przyjaznej atmosferze. W Żywej Bibliotece wzięło udział ponad 200 czytelników, co świadczy o wielkim zainteresowaniu tego typu spotkaniami.

GALERIA
Żywa Biblioteka 2018
Żywa Biblioteka 2018