18. listopada 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Koła SBP w Koszalinie, na którym podjęto uchwałę w sprawie odwołania obecnego Zarządu Koła z pełnionych funkcji. Jednocześnie wybrano nowy zarząd, w skład którego weszły:
Bogusława Kałużna – przewodnicząca
Dorota Łobacz – skarbnik
Anna Sztumer – sekretarz