Żywa Biblioteka
Żywa Biblioteka

W tym roku nasze Koło włączyło się do organizacji, IV już edycji, akcji antydyskryminacyjnej organizowanej przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną pod nazwą „Żywa Biblioteka". To projekt, który w niekonwencjonalny sposób przybliża ideę praw człowieka. Ma on na celu oswajanie z tzw. innością, ma zapobiegać dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, ma również przypomnieć nam, jak inspirujący i ciekawy jest dialog. Takie spotkania to ciekawe doświadczenie, zarówno dla czytelników, „Żywych Książek" jak i samych organizatorów.

GALERIA
Żywa Biblioteka
Żywa Biblioteka
Żywa Biblioteka
Żywa Biblioteka
Żywa Biblioteka
Żywa Biblioteka