Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Koszalinie objęło patronatem akcję organizowaną przez Koszalińska Bibliotekę Publiczną pod hasłem Żywa Biblioteka. Jest to już III edycja projektu antydyskryminacyjnego, który odbędzie się w dniach 18-21 marca w Koszalinie.