Wieczór pierwszy / Młodzieżowy Klub Litracki.

Koszalin : Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, 2003.

39 s. ; 21 cm.