Dzieje Koszalina. Tom 2 : po 1945 roku / pod redakcją naukową Bogusława Polaka.
 
Bibliografia Pomorza Zachodniego : piśmiennictwo krajowe za rok 1979
 
Zeszyt jubileuszowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela 1947-2017 / redakcja i korekta: Anna Marcinek-Drozdalska ; projekt i opracowanie graficzne: Barbara Wysmyk.
 
Almanach kultury koszalińskiej 2016 / [kol. red. Piotr Pawłowski przewodn. et al.].