Zeszyt jubileuszowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela 1947-2017 / redakcja i korekta: Anna Marcinek-Drozdalska ; projekt i opracowanie graficzne: Barbara Wysmyk.

Koszalin : Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, 2017.

96 s.; 29 cm.